Pogoji poslovanja kavarne K’fe (nakup vstopnic). So sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti podjetja K-fe d.o.o. in potrošnika ter urejajo njun poslovni odnos. S trenutkom nakupa vstopnice, potrošnik sprejme splošne pogoje poslovanja podjetja K-fe d.o.o..

K-fe d.o.o. v svojem programu prireja dogodke (koncerti, stand up nastopi, predavanja,…) v svoji kavarni K’fe.

Nakup vstopnic 

Pri nakupu vstopnic pozorno preberite podatke:

 • Ura dogodka, preverite ceno vstopnice. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo
 • Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev

Zamenjava vstopnic oziroma vračilo kupnine

 • Nakup vstopnic je dokončen in brez možnosti vračila denarja, menjav terminov ali odpovedi.

(V skladu z 12. točko 43. Člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerem se podjetje zaveže, do bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, na blagajni, faxu, elektronski pošti ali preko spleta.

 • obdobje “novega sedanjika” , čas korona virusa

Brez možnosti vračila pa ne velja tudi za obiskovalce, ki jim ukrepi oz. določila NIJZ  v povezavi s koronavirusom onemogočajo prihod na dogodek (imajo veljavno odločbo o karanteni), v tem primeru bomo zaradi družbene in osebne solidarnosti upoštevali izredne razmere ter imetnikom vstopnic izdali dobroimetje, oziroma naredili zamenjavo, v kolikor bo to mogoče. Vsi zahtevki morajo biti pisni, na mail info@k-fe.si, kjer je priložena odločba o karanteni. V kolikor bi se uporabniki sklicevali na zasebnost podatkov in odločbe ne bi priložili, vam v tem primeru dobropisa oz. zamenjave ne moremo izdati. Vaš podatek o odločbi bomo varovali skladno s GDPR zakonom o varovanju podatkov (Uradni list 94/07). Zavedamo se, da so odločbe osebne narave in se zavezujemo po odločbo uničiti (takoj po rešitvi problema). V kolikor je v času dogodka s strani Vlade RS zahtevan PCT pogoj ali podoben ukrep, moramo to kot organizator upoštevati. V kolikor na vhodu na prizorišče nimate ustreznega potrdila, vas moramo kot organizator prireditve zavrniti. Za nastalo situacijo ne prevzemamo odgovornosti. Kupnine ne vračamo.

Odpoved s strani kavarne K’fe (K-fe d.o.o.)

 • K-fe d.o.o. ima pravico do odpovedi dogodka v primeru, če se je zaradi omejevalnih vladnih ukrepov (npr. PCT pogoj) premalo obiskovalcev odločilo za nakup vstopnice in ob tako majhnem številu zainteresiranih izvedba ni mogoča.
 • Zamenjava termina dogodka (bolezen, drugo): Že kupljene vstopnice veljajo za nadomestni termin, ki ga določi K-fe d.o.o. oz., če pri obvestilu o zamenjavi ni določeno drugače, v kolikor vam datum menjave ne ustreza, vam bomo za kupnino izdali dobropis. V 72 urah od sporočila zamenjave termina na info@k-fe.si pišite zahtevek za dobropis s priloženimi vstopnicami ali spletnim obvestilom o nakupu vstopnic
 • Odpoved dogodka: Vsem kupcem bomo kupnino vrnili ali izdali dobropis in sicer najkasneje v roku 14 dni od datuma predvidenega dogodka.
 • Posebno opozorilo: ob odpovedi vas bomo na spletni strani obvestili o nadomestnem terminu.

Zgoraj navedeno velja za vstopnice, kupljene v kavarni K’fe, preko e-pošte ali spletne prodaje na spletni strani www.k-fe.si.

Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo.

Vladni odloki: vladni odloki se tedensko lahko spreminjajo. K-fe d.o.o. ne odgovarja za omejitve, za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2. Dogodke organiziramo v skladu z vladnimi odloki, ki veljajo na dan izvedbe dogodka. V primeru, da se kupec ne želi udeležiti dogodka zaradi ukrepov in odlokov vlade, K-fe d.o.o. ne vrača kupnine. V kolikor se bodo ukrepi Vlade drastično spremenili in nam onemogočili delovanje, bomo kupnino obiskovalcev vrnili ali izdali dobropis, ki velja 1 leto.
Kupec/imetnik vstopnic se mora sam informirati o kakršnih koli spremembah pri terminih ali izvedbi dogodkov. Vse aktualne spremembe objavimo takoj, ko nastanejo, zato za neobveščenost ne prevzemamo odgovornosti.

Pravne osebe

 • Pravne osebe pošljejo naročilnico in s tem se smatra, da je naročilo potrjeno.
 • Po prejetju naročilnice ni možno vračilo vstopnic ali zamenjava termina.

Reklamacije

Vse reklamacije je treba predložiti na K-fe d.o.o. v pisni obliki v 8 dneh od domnevane kršitve.

Reklamacije je potrebno predložiti v pisni obliki na e-naslov info@k-fe.si ali po navadni pošti (naslov: Cesta Ivana Pirherja 2, 2230 Lenart v Slov. goricah) najpozneje v 8 dneh od izdaje računa.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma in časa dogodka, za katero je kupil vstopnico. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice ( npr. napačen izpis datuma, časa dogodka) nemudoma reklamirati.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic K-fe d.o.o. ni dolžan poravnati stroška zamenjave ali nakupa novih vstopnic.

Minimalne ali upravičene spremembe v igralski zasedbi / ansamblu ali izvedbi programa so pridržna pravica organizatorja – K-fe d.o.o.

Mirno reševanje sporov

Skladno z Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta, spremembo Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktivo 2009/22/ES ter na podlagi določila 1. odstavka 8. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, K-fe d.o.o. ne priznava izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Osebni podatki

V skladu z zakonom o varovanju podatkov GDPR (več o politiki varovanja osebnih podatkov – tukaj), se K-fe d.o.o. obvezuje varovati podatke, telefonske številke ali vaš mail uporabimo v tržne namene ali namene izboljšanja naše ponudbe in jih ne posredujemo tretji osebi.

Namen obveščanja je:

 • obveščanje o programu in vsebini dogodkov
 • obveščanje o spremembah v programu, pomembnih za občinstvo
 • obveščanje o aktivnostih gledališča
 • obveščanje o posebnih akcijah

Varstvo osebnih podatkov

Prejete osebne podatke obdelujemo skladno z določili  skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679. Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko najdete v Politiki varstva osebnih podatkov objavljenih na tej strani.

Politika varstva osebnih podatkov

K-fe d.o.o. se obvezuje hraniti in varovati osebne podatke skladno z Zakonom o varovnaju podatkov (GDPR – Uradni list RS 94 / 07 )

1. Upravljavec

Uradno ime podjetja:  K-fe d.o.o.

Sedež podjetja: Cesta Ivana Pirherja 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Tomaž Jurič, Gregor Zalokar

Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če ta obstaja):

K-fe d.o.o., Cesta Ivana Pirherja 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija

tel.: +386 031 336 426, e-pošta: info@k-fe.si

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, le splošnega profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh (po geografski lokaciji).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

 • naslov elektronske pošte,
 • ime in priimek,
 • spol.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Namen obveščanja je:

 • obveščanje o programu in vsebini predstav
 • obveščanje o spremembah v programu, pomembnih za občinstvo
 • obveščanje o aktivnostih gledališča
 • obveščanje o posebnih akcijah

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • prodaja,
 • marketing,
 • podpora strankam.

Mediji za obveščanje:

 • stranke obveščamo preko mailinga
 1. Iznos 

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

 1. Obdobje hrambe 

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 1. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik, prejemnik sporočila, lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda zahtevek za pojasnilo Kulturnemu društvu ali  nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

K-fe d.o.o. hrani pridobljene podatke o posameznikov s skrbnostjo dobrega gospodarja in le z namenom obveščanja o svojih predstavah in aktivnostih, namenjenih širši javnosti oziroma občinstvu, brez namena pridobivanja posebnih informacij iz osebnih podatkov posameznikov.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

 

S spoštovanjem,

K-fe d.o.o.

Vabimo vas, da nas obiščete in uživate ob tortici in najljubšem napitku. Prijeten ambient, zanimiva igrala in raznovrstna ponudba predstavljajo krasno doživetje za vse generacije, od najmlajših do najstarejših.

DELOVNI ČAS:
Pon-čet 7:30-21:00
Pet-sob 7:30-23:00
Nedelja 8:00-12:30
Prazniki - zaprto

M: +386 31 857 949

E: info@k-fe.si

Cesta Ivana Pirherja 2
2230 Lenart v Slovenskih goricah